• Lokal na wynajem
  1 116 PLN/MC
  36 m2, 2 pokoje
  Chorzów, Batory
 • Lokal na wynajem
  1 674 PLN/MC
  54 m2, 2 pokoje
  Chorzów, Batory
 • Lokal na wynajem
  697 PLN/MC
  28 m2, 1 pokój
  Katowice, Centrum
 • Lokal na wynajem
  2 000 PLN/MC
  80 m2, 4 pokoje
  Katowice, Centrum
 • Lokal na wynajem
  2 848 PLN/MC
  89 m2, 4 pokoje
  Katowice, Śródmieście
 • Lokal na wynajem
  1 696 PLN/MC
  53 m2, 3 pokoje
  Katowice, Śródmieście
 • Lokal na wynajem
  2 546 PLN/MC
  67 m2, 3 pokoje
  Katowice, Śródmieście
 • Lokal na wynajem
  841 PLN/MC
  29 m2
  Katowice, Śródmieście
 • Lokal na wynajem
  413 PLN/MC
  17 m2, 1 pokój
  Katowice, Załęże

Niezbędnik-ogólny spis dokumetów do sprzedaży

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości:

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

* Podstawa nabycia (akt notarialny, dokument potwierdzający zakup, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny),
* księga wieczysta, jeśli została założona,
* zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami,
* zaświadczenie o braku zameldowanych osób.


LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

* Podstawa nabycia (akt notarialny, dokument potwierdzający zakup, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny),
* księga wieczysta,
* zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami,
* zaświadczenie o braku zameldowanych osób.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

* Podstawa nabycia (akt notarialny, dokument potwierdzający zakup, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny),
* księga wieczysta,
* w przypadku użytkowania wieczystego – umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste,
* wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
* zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub aktualna decyzja o warunkach zabudowy lub aktualne pozwolenie na budowę.

W przypadku rozpoczętej budowy dodatkowo potrzebne będą:
* pozwolenie na budowę,
* dziennik budowy (do wglądu),
* projekt budynku,
* wszelkie odbiory, rachunki, gwarancje itp.

Granice nieruchomości gruntowej muszą być fizycznie określone!!

BUDYNEK

* Podstawa nabycia (akt notarialny, dokument potwierdzający zakup, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny),
* księga wieczysta,
* w przypadku użytkowania wieczystego – umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste,
* wypis z ewidencji gruntów i budynków,
* fakultatywnie - rzuty pomieszczeń (mogą być odręczne).

W przypadku budynku w budowie dodatkowo potrzebne będą informacje dotyczące:
* pozwolenie na budowę,
* dziennik budowy (do wglądu),
* projekt budynku.

Jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny, niezbędne będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku.

Projekt i wykonanie M2Dev(c)2012